Audience u císaře Karla I.

14.02.2018 12:25

28.4.2018 - od 13h budeme zpívat Schubertovu mši Messe in G za doprovodu orchestru a varhan.

Od 18h jste zváni na slavnostní koncert KO Far Musica a tří sborů. Zazní Gloria od A.Vivaldiho, A.Marcella hobojový koncert a J.P.Vejvanovského Sonata À4.

—————

Zpět