2022

1.5.2022 - Benefiční koncert pro Ukrajinu

Děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání benefičního koncertu, včetně houslového virtuosa Čeňka Pavlíka a varhaníka Drahoslava Grice, na kterém jsme vybrali peníze pro ukrajinské děti, které bydleli v našem městě.
 

  21.5.2022 - Audience u císaře Karla I.

 
Na této slavnosti se v bazilice Nanebevzetí Panny Marie již podruhé rozezněla Missa Brevis Jacoba de Haana. 
 

  21.8.2022 - Slavnosti Palladia - mariánská pouť

 

  28.9.2022 - Národní svatováclavská pouť - 15.let výročí sboru 

Tento slavnostní den - 15. výročí vzniku našeho sboru, jsme oslavili krásným koncertem. Děkujeme všem, kteří nás ta léta podporovali, jak po finanční stránce, tak nás provázeli svou modlitbou. 
 

  8.10.2022 - oslava životního jubilea sbormistryně 

V odpoledních hodinách jsme se sešli ve Skorkovském kostelíku, abychom při slavení mše svaté poděkovali za dar života naší sbormistryně. Poté jsme byli všichni pozvání do rodinné firmy k pořádné oslavě.