2023

 

3. - 5.3.2023 - PAVLÍČKY

 
   O víkendu jsme se vydali do penzionu Kopyto v Pavlíčkách, kde jsme pilně nacvičovali nové skladby. V sobotu večer jsme si společně opekli buřty a do pozdních hodin jsme se bavili a zpívali při kytaře a za doprovodu varhan.
 

 

 6. a 9.4.2023 - ZELENÝ ČTVRTEK a ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 
   Na Zelený čtvrtek, kdy s slaví poslední večeře Páně, jsme zazpívali novou píseň - Ola Gjeilo - Ubi caritas a na Zmrtvýchvstání Páně jsme k tomu přidali - Javier Busto - Ave Maria. Na závěr mše svaté zaznělo Händelovo - Hallelujah i s orchestrem.
 

29.4.2023 - AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I.

 
Po roce jsme se zase setkali s našimi milými přáteli z Rakouska. Prožili jsme společné chvíle při mši svaté, ale i během odpoledního koncertu.
 

2.6.2023 - NOC KOSTELŮ

 
Letos byla neobvyklá Noc kostelů nejen naším oblečením (viz hlavní foto), ale i repertoárem. Lidem se koncert velmi líbil a již na příští rok máme plány, jaký repertoár nabídneme.

 

3.6.2023 - VIKARIÁTNÍ POUŤ DO KATEDRÁLY

 
Krásný zážitek a prožitek nám byl připraven panem proboštem, který nám zajistil zpívání v pražské katedrále při vikariátní pouti. Poté následovala prohlídka pana prof. Jana Roytha.
 
 

19.8.2023 - svatba ANEŽKA & PAVEL

V sobotu, den před velkou mariánskou poutí se uskutečnila svatba naší Anežky (housle + zpěv) s Pavlem. Za doprovodu zpěvu sboru a hudby si navzájem slíbili lásku, uctu a věrnost na celý život.
 

20.8.2023 - Slavnosti Palladia - velká mariánská pouť

Za zvuku trubačů se lidé scházeli k ranní bohoslužbě do mariánského kostela. Pak zazněla od Jacoba de Haana Missa Brevis v našem podání.
Po mši svaté na všechny čekalo milé občerstvení - káva a zákusky, které připravili naši farníci.