2007

12.8. a 15.8. 2007 Stará Boleslav - svátek Nanebevzetí Panny Marie

Naše první zpívaná mše svatá, kdy se sešlo pár skvělých lidí, kteří si chtěli zazpívat a zahrát.

9.9.2007 Stará Boleslav - mše svatá

Přivítání otce Josefa - kněze z řádu Pallotinů, kteří v té době spravovali Starou Boleslav

28.9.2007 Stará Boleslav - koncert

Tento rok se nám podařil hodinový koncert při uctívání Palladia v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po tomto krásném zážitku jsme se sešli na "zahrádce" (kde se občas scházíváme na různé oslavy a soustředění) a tam byl náš sbor zasvěcen sv.Václavu a přijal jeho jméno - VÁCLAV.

25.11.2007 Stará Boleslav - Slavnost Ježíše Krista Krále - mše svatá

Závěr liturgického roku

25.12.2007 Stará Boleslav - vánoční mše svatá

Boží hod vánoční - Slavnost narození Páně

29.12.2007 Kozly - koncert

Naše první vánoční vystoupení, které bylo doprovázeno recitací ing.Václava Špačka z Čelákovic