2008

6.1.2008 Brandýs nad Labem - tříkrálová mše svatá

Přes noc nám napadla spousta sněhu a tak někteří z nás měli problém dostavit se včas na mši svatou, pokud se na ni vůbec dostavili... Nebyl jediný tenor a tak jsme na rychlo někoho sháněli, ale marně. V neděli ráno a ještě ve sněhu není šance... Ale za to se zpívalo a hrálo s chutí a radostí.

20.3.2008 Stará Boleslav - velikonoce - Zelený Čtvrtek

Na tyto velikonoční svátky jsme měli problém s tenory a basy. Bylo jich opravdu velmi málo. Ale Zelený Čtvrtek jsme zvládli.Od ledna do března se nám ve sboru vystřídalo několik lidí, někdo odešel a někdo zase přišel. Přesto se stále se rozrůstáme.

21.3.2008 Stará Boleslav - velikonoce - Velký Pátek

Tento den nás zbyla opravdu jen hrstka, protože několik mužů odešlo do Brandýsa zpívat pašije.

22.3.2008 Stará Boleslav - velikonoce - Bílá Sobota

Tak dnešní večerní vigilii jsme si opravdu vynahradili. Zpíval se Michna, Mozart, Handel, Buxtehude, Beethoven, Franck aj.

23.3.2008 Stará Boleslav - velikonoce Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Celým kostelem znělo jásavé - ALLELUJA...

30.3.2008 Stará Boleslav - svátek Božího milosrdenství - mše svatá

Dnes se poprvé zpívala Korunka k Božímu milosrdenství dole u oltáře.

11.5.2008 Stará Boleslav - Svatodušní svátky - mše svatá

K této příležitosti jsme se naučili zase nové skladby jako je Zdrávas Maria od L.Janáčka, Ave Maria od G.Cacinniho a některé zpěvy z Taizé.

25.5.2008 Stará Boleslav - Slavnost Těla a Krve Páně - mše svatá

Kromě zpěvu dnes zněly i instrumentální skladby - Corelli, Fauré aj.

8.6.2008 Stará Boleslav - Primiční mše svatá

Na závěr této slavnosti jsme si zahráli Telemanna pro čtvery housle a 2.větu z houslového dvojkoncertu d-moll J.S.Bacha.

15.8. a 17.8.2008 Stará Boleslav - svátek Nanebevzetí Panny Marie

Právě dnes vzpomínáme na to, jak jsme před rokem začínali... Nebylo to lehké a jednoduché, ale když se chce, všechno se dá zvládnout. Musí se člověk mnohému novému naučit. Máme mezi sebou skvělé a obětavé přátele, kteří nás vždy podrží, když je potřeba.

20.9.2008 Praha - Katedrála sv.Vojtěcha, Václava a Víta - diecézní pouť

Málokterému sboru se podaří do roka a do dne od svého založení zpívat na tak posvátném místě, jako je Katedrála. My jsme za to velice vděčni...

28.9.2008 Stará Boleslav - svátek sv.Václava

V tak význačný den - ve svátek našeho patrona - nemůže chybět ani náš sbor

19.10.2008 Nymburk - mše svatá

V Praze v Katedrále jsme se seznámili s P.Kováčem z Nymburka, který nás pozval, abychom zazpívali a zahráli i u něj. Byla to krásná, slunečná, podzimní neděle, na kterou budeme rádi vzpomínat.

23.11.2008 Stará Boleslav - Slavnost Ježíše Krista Krále

A je tu zase závěr liturgického roku - jak ten čas běží... a vánoce jsou zase již za dveřmi...

25.12.2008 Stará Boleslav - Vánoční mše svatá

Boží hod vánoční - Slavnost narození Páně

26.12.2008 Stará Boleslav - svátek sv.Štěpána

Nastal den loučení s našimi otci Pallotini. Této mše svaté byl přítomen i otec Kardinál Miloslav Vlk. Do Staré Boleslavi přichází z Brandýsa P.Michal Procházka

27.12.2008 Kozelské koledování - koncert

Letošní vánoční koncert v kostele Všech svatých v Kozlích se opravdu vydařil, jelikož nabídku ke spolupráci přijal pan Alfréd Strejček, který nás celý podvečer provázel svými vánočními verši. Zazněly nejrůznější koledy a pastorely, které byly zkrášleny muzikou - flétna, housle, violoncello, varhany. Pro nás všechny - účinkující i posluchače, to byl nezapomenutelný zážitek...