2009

9.4.2009 Stará Boleslav - velikonoce - Zelený Čtvrtek

Tento rok máme obrovskou výhodu, že tyto svátky slavíme dohromady i s brandýskou farností. Proto s námi mohou zpívat i lidé z Brandýsa. Jen je trochu takový problém, zda bude sbormistryně, protože se její zdravotní stav bohužel v této době zkomplikoval... A tak shání za sebe na rychlo náhradu, kdyby bylo potřeba. Sice marně..., ale vše dobře dopadlo...

11.4.2009 Stará Boleslav - velikonoce - Bílá Sobota

Již dlouho Boleslav nezažila tak nádhernou vigilii. K této slavnosti jsme se naučili zase nové zpěvy - C.Saint Saëns - Tollite hostias a Gloria Patri.

26.4.2009 Stará Boleslav - Audience u císaře Karla

3.neděle velikonoční - byla to pro nás velká čest, že jsme mohli zkrášlit svým zpěvem a hudbou tuto mši svatou, na které byl přítomen i potomek bl.Karla I. - arcivévoda Georg Habsburský, který nám osobně přišel poděkovat.

31.5.2009 Stará Boleslav - Seslání Ducha svatého

Na jaře se naší sbormistryni podařilo sehnat Biblické písně od A.Dvořáka pro sbor, a tak jsme měli tento den příležitost jednu z nich provést.

26.6.2009 setkání sboru - GRIL

Tento den jsme se sešli všichni i s rodinami a naším otcem P.Michalem, abychom porozprávěli, jak se nám co podařilo nebo naopak a připravili si plán na léto, jelikož v srpnu nás čeká velká pouť - Slavnosti Palladia, na kterých jsme měli zpívat a hrát. Při této příležitosti jsme si opekli maso, někteří z nás přinesli i dobré klobásy, tlačenku, nechyběly ani sladkosti. Navzdory rozmarům počasí, se vše zdařilo a protáhlo do pozdního večera...

28.6.2009 Skorkov - pouť sv.Jana Křtitele

Přesto, že mše svatá byla až v 11.30h, sešli jsme se všichni a rádi a ochotně zazpívali i v tak malém kostelíku, jako je ve Skorkově.

15.8.2009 Stará Boleslav - Slavnosti Palladia

V tento tak slavný den - 400 let Palladia země České, jsme zazpívali na ranní mši svaté, při které byl přítomen i otec Kardinál Miloslav Vlk. Také vše natáčela Česká televize. Na závěr zazněl "Staroboleslavský ZDRÁVAS".

Slavnosti Palladia 15.8.2009.pdf

28.8.2009 soustředění sboru

V tento den jsme se sešli, abychom naplánovali oslavu svátku sv.Václava, od které nás dělil jen měsíc a zároveň návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. Také jsme si rozdali noty - svatováclavké chorály, které jsme se měli do té doby naučit, přestože nebyly jednoduché a lehké. Obzvláště ten z první pol.16.století. Také jsme se dozvěděli, že celý tento koncert bude natáčet televize NOE. Byla to pro nás obrovská výzva!

27.9.2009 Stará Boleslav - Slavnostní svatováclavský koncert

Basilika sv.Václava, koncert v předvečer svátku Národní svatováclavské pouti 2009 a návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. Učinkující: Josef Somr, Staroboleslavský chrámový sbor VÁCLAV, KrisKrosKvintet, Zemlinského kvarteto, Stanislav Předota, Nina Nováková

Svatovaclavský koncert 27.9.2009.pdf

24.10.2009 Brandýs nad Labem - Symphosion Ludvíka Salvátora - mše svatá

Dnes poprvé zaznělo Laudate Dominum od W.A.Mozarta v provedení naší sopranistky Marcely Bílé. Našeho varhníka Jirku Manka na tuto slavnost zastoupila varhanice Jaromíra Stránská. Vše bylo krásné a dobře dopadlo.

22.11.2009 Stará Boleslav - Slavnost Ježíše Krista Krále

Závěr liturgického roku. V tento den jsme zpívali také k poctě sv.Cecílie, která je patronkou všech muzikantů. Svatá Cecílie - oroduj za nás! I když 10 z nás podlehlo chřipkové epidemii, tak nás ještě 16 mohlo zpívat. Bylo to sice komorní, ale čisté, vyvážené a málokdo poznal, že nás tolik chybí. (4 soprány, 5 altů, 3 tenory a 3 basy + varhaník a sbormistryně)

25.12.2009 Stará Boleslav - Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční

"Rorando Coeli - Rosu dejte nebesa shůry" - tak začínala slavnostně dnešní bohoslužba. Následovala "Pastorella" -  Gloria Tomáše Norberta Koutníka (sólo - ing.Vojtěch Vančura). Potom francouzská a italská koleda, Adeste fideles a česká pastorela Jakuba Jana Ryby - "Rozmilý slavíčku" (sólo - Marcela Bílá). I když muzikantům "mrzly" ruce, odcházeli jsme všichni z této slavnosti opravdu nadšeni a s radostí.

27.12.2009 Brandýs nad Labem - Svaté Rodiny

Škoda, že to bylo naše poslední letošní zpívání a bohužel poslední i co se týče koled, jelikož 3.ledna 2010 natáčíme naše první demo CD-DVD. Dnešním dnem také skončil náš varhaník Jirka a místo něj s námi budou hrát dva varhaníci, Ondřej - student Pražské konzervatoře a Milan - student Gymnázia, kteří se prostřídají. Jsou mladí a nadšení pro varhanní hudbu... Těšíme se na společné muzicírování!