2010

3.1.2010 Nahrávání DVD kostel Nanebevzetí Panny Marie

Před pár hodinami jsme ukončili nahrávání našeho prvního pracovního DVD. Ještě sice nevíme, jak to dopadlo, všichni jsme odcházeli sice zmrzlí na kost, ale spokojení a šťastní. Někdo si může pomyslet, proč se nahrávka uskutečnila v zimním čase. To proto, že ji musíme odeslat do Itálie, kde tento rok v první polovině září máme vystupovat. Je to pro nás obrovská výzva jednak k větším a kvalitnějším výkonům a také naučit se nové a těžší skladby, než doposud. Dnes také poprvé s námi hrál náš nový varhaník Ondřej Valenta, student prvního ročníku Pražské konzervatoře.

Dnes je 7.1.2010 a v ruce již držíme naše DVD. Nahrávka splnila účel, ke kterému byla určena. Náš velký dík patří panu ing.Miloši Englmaierovi, který byl iniciátorem celé akce a lidem ze společnosti TV BOBR, kteří nám celou nahrávku upravili, otextovali a sestavili do konečné podoby. DÍKY!!!

25.1.2010 Pouť brandýské farnosti - kostel Obrácení svatého Pavla

Přesto, že pouť připadla na všední den - pondělí, večerní mše svaté se zúčastnilo hodně lidí. Venku bylo -8°C, a v kostele to nebylo o moc lepší. Ale nám to nevadilo. Zpívání a hraní se zdařilo a po slavnostní mši, při které byl přítomen i náš staroboleslavský vikář R.D.Mgr. Michal Procházka, jsme byli všichni pozváni na faru, kde pro všechny poutníky bylo připraveno výborné občerstvení. Vřelé díky za pozvání!

5.2.2010 Staroboleslavský farní ples

V tento páteční večer jsme se většina členů našeho sboru sešla na farním plese. Byl to krásný a nezapomenutelný zážitek pro všechny. Oslavili jsme tam narozeniny naší Terezy, svátek Jarmily, ale také jsme "pokřtili" naše nové pracovní DVD. Na půlnoc byla připravena bohatá tombola a celý večer nás provázela svojí muzikou skupina Funny Dance Band. Myslím, že podobnou akci si všichni rádi zopakujeme. Možná již na velikonoce...???

1.4.2010 Zelený čtvrtek - velikonoce 2010

Dnes večer v 18.00hodin jsme se sešli, oproti jiným letům v Mariánském kostele ke slavení mší svaté na památku poslední večeře Páně. Zpívali jsme MOUDROST STŮL NÁM BOHATĚ PROSTŘELA, NENÍ VĚTŠÍ LÁSKY - antifona ze Zeleného čtvrtku, DUŠE KRISTOVA - modlitba sv.Ignáce a na závěr KRISTUS PŘÍKLAD POKORY.

3.4.2010 Bílá sobota

Večerní vigilii Zmrtvýchvstání jsme začali při světle svíček slavnostním EXSULTET pro sólový zpěv s doprovodem sboru. Následovalo 7 čtení ze Starého zákona a 7 žalmů, při kterých jsme se střídali po třech až čtyřech zpěvácích za pomoci naší sbormistryně Marie a kamaráda a zpěváka Petra Bajera, kterému tímto děkujeme. Pak se rozzářil kostel, rozsvítila se všechna světla a zazpívalo se radostné GLORIA za doprovodu varhan, na které hrál náš varhaník Ondřej Valenta. Další zpěvy zazněly při kropení lidu svěcenou vodou - EJHLE TI MLADÍ BERÁNCI. Potom jsme se všichni odebrali na kůr a pokračovala liturgie přímluvami a přípravou darů. Při tom jsme zazpívali od FRANZE LISZTA - O FILII ET FILIE (z Oratoria Christus), na svaté přijímání G.F.HAENDEL - BUĎ TOBĚ SLÁVA a na závěr - KRISTUS VÍTĚZÍ. Po třech hodinách obřadů jsme odcházeli naplněni radostí a šťastni... Venku před kostelem nás čekala sladká odměna, čaj a grog.

4.4.2010 Zmrtvýchvstání Páně - neděle velikonoční

V 9.30hodin jsme se sešli v chrámu Panny Marie, abychom dovršili slavnost, která začala sobotní vigilií. Kromě skladeb, které již zazněli v noci jsme zpívali od CH.GOUNODA - O SALUTARIS HOSTIA, C.SAINT-SAËNSE - TOLLITE HOSTIAS a A.LOTTIHO - REGINA COELI.

11.4.2010  2.neděle velikonoční - Kostel Obrácení sv.Pavla Brandýs n.Labem

Dnes jsme si museli opravdu přivstat, protože jsme měli ráno přede mší svatou od 8.00 hodin zkoušku. Mše svatá proběhla slavnostně a dokonce si i náš zpěvák basu a dirigent sboru Bojan, zazpíval sólově od A.Dvořáka Biblickou píseň - Zpívejte Hospodinu píseň novou. Děkujeme za pozvání. Bylo nám s vámi dobře!

21.4.2010 Čakovický festival sborového zpěvu - Kostel sv.Remigia

V 19 hodin pro nás začal ten "nejlepší" koncert! Bylo to naše první koncertní vystoupení s tímto programem. (Koncerty jsme již měli dva a to s vánočním repertoárem a kromě toho zpíváme při bohoslužbách.) Díky prezidentce festivalu paní Šárce Handlové, která náš sbor pozvala, jsme mohli prožít krásný večer, skvělou atmosféru za přítomnosti dalších dvou sborů - Alikvotního sboru Spektrum a hostitelského sboru Camerata Praha. Po koncertě následovalo občerstvení v přátelské a srdečné atmosféře. Díky a těšíme se, že v budoucnu zase něco společného podnikneme!

Čak.fest.část 2.jpg

25.4.2010 Audience u císaře Karla I. - kostel Nanebevzetí Panny Marie

V 10.00 hodin začala slavnostní mše svatá při polním oltáři LIR2 Linz s ostatky blahoslaveného Karla I. a za přítomnosti arcivévody Georga Habsbuského, jeho nejbližších, potomků rodu Černínů a dalších hostů... Nádherné počasí umocnilo atmosféru tohoto dopoledne. Zpěv se zdařil. Zpívali jsme od G.F.Haendla - Buď tobě sláva, F.Liszta - O filii et filie, W.A.Mozarta - Laudate Dominum, A.Lottiho - Regina Coeli, náš basista Vojtěch Vančura si zazpíval A.Dvořáka - Biblickou píseň - Zpívejte Hospodinu a na závěr jsme zahráli od Haydna - císařkou hymnu. Osobně nám přišel poblahopřát pan arcivévoda Georg, který má tuto hudbu velice rád a popřál nám hodně úspěchů a zdaru.

Audience u císaře Karla I. 25.4.2010.pdf

8.5.2010 Májový koncert ke Dni Matek v Čelákovicích

Dnes jsme zpívali a hráli to nejlepší z reperoáru, co jsme se za necelé 3 roky našeho působení naučili. Byl to náš první - samostatný - koncert v Čelákovicích. Bylo krásné, slunečné odpoledne. Moc děkujeme za srdečné a milé přijetí paní Miry Poloprutské a milému publiku... Koncert se povedl a také to dosvědčují fotografie, které najdete ve FOTOGALERII. Těšíme se, že se zase v adventě setkáme...

Koncert ke Dni matek Čelákovice 8.5.2010.pdf 

Zpravodaj města Čelákovic 6.2010.pdf

9.5.2010 Koncert ke Dni matek - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dnešní májový koncert pro maminky připravila Mgr.Nina Nováková - předsedkyně Matice Staroboleslavské (www.maticestaroboleslavská.cz) na kterém vystoupili kromě našeho sboru také soubor SUIT UP a KRIS KROS KVINTET. Také naši instrumentalisté - Marie Nohynková - housle, Věra Vartová - housle, Jan Šesták - housle, Petra Zedínková - viola, Jiří Šesták - violoncello a náš varhaník - Ondřej Valenta, zahráli 2.větu z Bachova dvojkoncertu - d-moll. Prožili jsme všichni krásné odpoledne a popřáli našim maminkám k jejich svátku.

Koncert ke Dni matek St.Boleslav 9.5.2010.pdf

TOK 12.5.2010.jpg

28.5.2010 Noc kostelů - kostel Nanebevzetí Panny Marie   

Motto: "Tobě patří den, i NOC je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce" Ž 74,16. 

Dnešní večerní koncert byl krásný. Přišlo poměrně hodně lidí a kostel se kolem 19hodiny začal zaplňovat. Program:  

Noc kostelů.jpg

Když jsme zazpívali přídavek - chorál - Svatý Václave, tak se rozezněly velké varhany, na které zahrál náš varhaník Ondřej ještě nějaké preludium. Věříme, že se tento ojedinělý projekt dostane do podvědomí více lidí a příští rok bude zase o něco zdařilejší.

4.6.2010 Grilování a opékání buřtů

Tento den jsme se věnovali sobě navzájem při příjemném a krásném jarním počasí (bylo jako v létě!!!) - opékali jsme buřty, ochutnávali dobroty, které naše hospodyňky přinesly, pili vínečko, pivko, kafe... atd. Při tom jsme plánovali naše další akce a koncerty. Všichni si toto společné setkání určitě během léta rádi zopakujeme. Foto - ve fotogalerii.

26.6.2010 Sjezd rodáků a školáků 2010

Od 17 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konal slavnostní koncert, kde někteří členové sboru Václav zahráli s komorním orchestrem Far Musica první provedení slavnostní předehry FAX ET TUBA Josefa Klazara. Sbor VÁCLAV zazpíval Ch.Gounoda - Ave Maria, Antonína Dvořáka - Biblickou píseň č.6 - Slyš ó Bože volání mé, Johanna Sebastiana Bacha - Jesus bleibet meine Freude a na závěr přidal Svatováclavský chorál - Svatý Václave. Na úplný závěr náš sbor zazpíval společně se sborem BOJAN za doporovodu komorního orchestru Far Musica od Wolfganga Amadea Mozarta - Ave verum. Celý podvečer byl velice zdařilý a na závěr nás čekalo příjemné pozvání na občerstvení.

Sjezd rodáků a školáků 26.6.2010.pdf

27.6.2010 Lužná u Rakovníka - Husův sbor - koncert

Dnes bylo krásné letní počasí a my jsme se vydali na koncert do Lužné, kam nás pozval pan Jan Krško. Prožili jsme příjemné odpoledne mezi lidmi, kteří byli velmi vděčni, že jsme k nim zavítali. Po koncertě nás většina odešla do Železničního muzea, kde na nás čekal velice příjemný průvodce, přesto, že měl již dávno po pracovní době, tak se nám opravdu se zájmem věnoval. Děkujeme všem, kteří o nás tak dobře postarali, včetně pohoštění.

Lužná - plakát.doc

15.8.2010 Slavnosti Palladia - Stará Boleslav - kostel Nanebevzetí Panny Marie

 Na svátek Nanebevzetí Panny Marie jsme zpívali a hráli na slavnostní mši svaté v 10.30 hodin, kterou celebrovala Jeho eminence Miloslav kardinál Vlk. Při této příležitosti také pan kardinál obdržel od starosty města titul - Čestný občan města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi (viz.fotogalerie). 

Pozvánka města - Palladium.pdf 

Také jsme se k tomuto svátku naučili několik nových skladeb, např. C.Franck - Ave Maria (viz.Ukázky skladeb)

Slavnosti Palladia 2010.pdf  

V 15.30 hodin jsme se účastnili historického průvodu, který vycházel od kostela sv.Václava a ubíral se směrem do kostela Panny Marie.                              

28.8.2010 - Opékání buřtů na farní zahrádce

Tento den jsme se sešli na farní zahrádce po 14ti dnech volna nejen k opékání buřtů, ale hlavním důvodem bylo domluvit a "dotáhnout" všechny detaily, které se týkají odjezdu do Itálie. Termín se nám blíží. Odjíždíme v pátek 10.9.2010 okolo 15hodiny ze Staré Boleslavi a všichni se moc těšíme!!!

Také tentýž den se nám vdala naše kamarádka Katka z altu, která nás s manželem na zahrádce navštívila. A den před tím se nám vdala naše violistka Petra. Foto - viz Fotogalerie.

 

10. - 18.9.2010 - ITÁLIE - poloostrov Gargáno      

   

Náš Chrámový sbor Václav se v době od 10.-18.9.2010 díky aktivitě ing. Miloše Englmaiera vydal na jih Itálie do města Vieste na poloostrově Gargano, kde měl možnost koncertovat spolu se Šporkovým triem z Lysé nad Labem na dvou místech - v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Vieste a v chrámu Panny Marie – Madonna della Libera ve městě Rodi Garganico.
   Oba chrámy nás oslovily krásným prostředím, takže se nám zpívalo i hrálo velice dobře. Důkazem, že se naše vystoupení zde líbilo bylo i to, že po koncertě v Rodi Garganico nás místní paní majitelka cukrárny pozvala k sobě na výbornou italskou zmrzlinu a pan Michele Valente (další z posluchačů koncertu) osobně přijel za námi do campu a přivezl nám na ochutnání typické italské "dolce", vínečko a olivový olej, vše jako výraz díků za nevšední kulturní zážitek. Překvapil nás nejen touto pohostinností, ale též příslibem, že příští rok zorganizuje ve spolupráci s ing.Milošem Englmaierem další koncerty ještě v jiných městech.
   Náš týdenní pobyt v chatkách ve Village Orchidea na pobřeží (spousta kvetoucích oleandrů, 70 m od chatky k moři, písková pláž, nádherné vlny, strava 2x denně a ještě večer s grilováním) byl rozdělen na oddychovou a kulturně poznávací část.

   Ve středu jsme se vydali rybářskou bárkou z Vieste za přírodními krásami Gargána a to do mořských jeskyní. Za krásného, slunečního počasí jsme obdivovali bílé vápencové skály v kontrastu se zelenou středozemní vegetací a průzračnou vodou. Každá jeskyně měla své jméno a legendu. Cestou zpět jsme se vykoupali na opuštěné pláži.
   Díky aktivitě Marušky Nohynkové (dirigentce sboru) jsme poznali i poutní místa Monte Sant´Angelo -  které je dodnes považováno za důležité místo celé křesťanské Evropy a kde se koncem 5.století zjevil svatý Michael Archanděl a San Giovanni Rotondo, místo, kde žil a je pochován Otec Pio, který byl 16.června 2002 svatořečen Janem Pavlem II. Maruška nám tuto osobu přiblížila vyprávěním během přejezdu Národním parkem Foresta Umbra (vysoké kopce, serpentýny, daňčí obora, bukové lesy plné kvetoucích bramboříků a jiných zajímavých rostlin). Pochopili jsme, že tento zcela vyjímečný kněz dokázal mnoho zázraků. Nejen, že měl dar bilokace tj. byl přítomen na dvou místech současně, stigmata, uzdravovoval nemocné, ale též postavil nemocnici ve zdejším chudém kraji a tím dal i pracovní příležitost pro mnoho lidí zde.
   Týdenní pobyt byl ukončen večeří v restauraci u Miguela ve Vieste, který pro nás koncerty zajišťoval. Ochutnali jsme jídla typická pro Itálii - plody moře, mušle, žlutý meloun, parmská šunka, různé druhy pizz. Vše jsme zapili lehkým italským vínem. Poděkováním za pohoštění byl náš zpěv několika národních písní.
   V sobotu krátce před polednem jsme se s trochou smutku rozloučili s mořem a odjížděli domů. Po ujetí pár kilometrů nás u silnice překvapil čekající automobil s panem Valentem. Přijel se s námi ještě rozloučit, na památku dal každému pohled a překladatelům nějaké drobnosti. Zamávali jsme na rozloučenou a tím již opravdu skončil náš pobyt v nádherné prosluněné starobylé části Itálie – Gargána. Arrivederci!
Cesta domů uběhla rychle díky výborným řidičům a v neděli brzy ráno jsme již vykládali kufry u Klášterní vinárny ve Staré Boleslavi, odkud jsme před týdnem po požehnání otcem Michalem odjížděli.

(Růžena Stránská - Zpravodaj římskokatolických farností Brandýs n.Labem a Stará Boleslav - říjen 2010

28.9.2010 - Národní svatováclavská pouť - Stará Boleslav - kostel Nanebevzetí Panny Marie

V den třetího výročí posvěcení našeho Chrámového sboru VÁCLAV jsme zpívali při uctívání Palladia, které bylo prokládáno meditačními modlitbami P.Michala a sólovými skladbami našeho varhaníka Ondřeje. Vše se zdařilo ke cti a chvále Boží...

Svatováclavská pouť 2010.doc

23.10.2010 - Symposion Ludvíka Salvátora - Brandýs n.Labem kostel Obrácení sv.Pavla

Ludvík Salvátor - arcivévoda rakouský a princ toskánský, vědec a cestovatel, majitel brandýského panství.

Dnes jsme zpívali při mši svaté, která se konala k svátku blahoslaveného krále Karla I. Rakouského a zároveň k otevření slavností Ludvíka Salvátora. Měli jsme tu čest setkat se s významnými lidmi jako jsou Jeho císařská a královská výsost Radbot, arcivévoda Habsbursko-Lotrinský ze Salzburku, Dr.Wolfgang Löhnert - vědec, Společnost Ludvíka Salvátora - Vídeň, Dr.Helga Schwendinger - životopisec Ludvíka Salvátora - Palma de Mallorka, hraběnka Adrienne Korff - Kerssenbrocková. Se všemi jsme se po mši svaté společně vyfotili (viz. FOTOGALERIE) Zpívalo nám to velice pěkně, že nám přišel osobně poděkovat arcivévoda Radbot. Opravdu jsme dnes prožili krásný a také slunečný den.              

Ludvik Salvator.pdf

                   

28.10.2010 - Dolní Krupá - kostel sv.Václava - koncert  

V den státního svátku jsme zpívali v kostele v Dolní Krupé. Původní termín byl 3.10.2010, kdy místní slavili sv.svatého Václava. Byl krásný, sluneční den. Sice nás zpívalo o 7 méně, jelikož byly podzimní prázdniny, ale nám to nevadilo, protože kostelík byl malý a muzika komorní. Koncert se zdařil a potom jsme byli pozváni na malé pohoštění. Velké díky patří panu Lukáši Nedvědovi, který vše zařídil. (Foto ve fotogalerii)

11.12.2010 - Předvánoční koncert - Čelákovice

Dnešním dnem pro náš sbor začal čas předvánočních koncertů a mší svatých. V pátek jsme měli poslední zkoušku v letošním roce, která byla v kostele. Opravdu tam byla veliká zima, a proto jsme se rozhodli požádat sestry Vincetky, zda by nám do velikonoc poskytly azyl. Náš návrh byl schválen. Pro nás je nyní zavazující, abychom příliš nerušili obyvatele tohoto domova...

Ale zpět k dnešnímu koncertu. Posluchači byl přijat s velkým nadšením, jelikož náš program byl rozmanitý. V první třetině byly skladby s adventní tematikou a v těch dalších dvou - koledy a pastorely. Příjemnou předvánoční atmosféru ještě umocnilo mluvené slovo manželů Ivany a Davida Krausových z Prahy. Velice rádi budeme na toto setkání vzpomínat. Díky paní Poloprutské, která nás pozvala, se již teď můžeme těšit na naše společné předvelikonoční setkání v roce 2011 v kostele CČsH. Viz Fotogalerie.

12.12.2010 - 3.neděle adventní GAUDETE

("Mistře, co máme dělat?" Lk 3.12b, "Miluj a dělej, co chceš." sv.Augustin)   

Při této adventní mši svaté jsme zpívali písně Rorando coeli - J.C.Vodňanský, Zavítej k nám, Stvořiteli - hudba A.V.Michna, Hle, přijde k nám Spasitel náš, Magnificat - J.Sixt atd... Přesto, že bylo špatné počasí a pršelo, přišlo poměrně hodně lidí. Svým zpěvem a hudbou jsme se snažili zkrášlit ranní bohoslužbu.

 

18.12.2010 - Vánoční koncert - zámek Brandýs nad Labem

V sobotu v podvečer se sešlo tolik lidí na vánoční koncert, že byla plná kaple brandýského zámku. Slavnostní zahájení měl náš varhaník Ondřej, který zahrál od J.N.Segera - Fugu na téma Narodil se Kristus Pán. Hned poté doprovodil pěvecký sbor BOJAN, pod vedením Vojtěcha Vančury a pak zahrál Komorní orchestr FAR MUSICA, který dirigoval Zdeněk Klauda. Po komorním orchestru nastoupil náš sbor VÁCLAV. První polovinu dirigovala naše sbormistryně a druhou za doprovodu KO Zdeněk Klauda. Zazněly koledy evropských národů. Po poslední koledě - Tichá noc - F.Grubera následoval aplaus! Měli jsme z toho všichni radost, jelikož na zámku to byla naše premiéra!

Na závěr všechna tělesa společnými silami zahrály a zazpívaly od Jakuba Lokaje Motetto pastorale. Koncert se nám všem opravdu zdařil.

Vánoční koncerty 2010.jpg

 

25.12.2010 - Slavnost Narození Páně - Stará Boleslav

Dnes jsme od 10 hodin zpívali a hráli v kostele Nanebevzetí Panny Marie koledy a pastorely při slavení mše svaté. Opravdu to byla slavnostní chvíle, zpívalo se nám velice dobře. Počasí bylo příznivé, přesto, že varhany v zimním období hrají o tón níž a nástroje se špatně ladí. Vše proběhlo v radostné náladě. Po mši svaté nám naše Marta donesla krabici dobrot, tak jsme měli i pohoštění!

 

26.12.2010 - Vánoční koncert - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dnes to byl poslední koncert v letošním roce, v roce 2010. Bylo to krásné zpívání a hraní před zcela zaplněným kostelem. Zima byla velká, ale o to s větší chutí jsme zpívali. Program byl stejný jako na zámku 18.12.2010. Nyní už se těšíme, že po Novém roce začneme pracovat na novém repertoáru. Však chystáme další doprovod při mších a několik koncertů jak u nás, tak v zahraničí.