2016

24.1.2016 - Poutní mše Brandýs n.L.

Od 10:00h jsme zpívali při slavení mše svaté v kostele Obrácení sv.Pavla v Brandýse n.L. Bylo provedeno Velehradské ordinarium a drobné skladby - Blagoslovi duše moja Gospoda, Klanim se ti vroucně Jana Zástěry, Biblická píseň č.6 a 10 aj. Mši celebroval pan biskup Karel Herbst spolu s P.Josefem Hurtem a P.Janem Houkalem.

29.1.2016 - Farní ples

Letošní rok se obzvláště ples vydařil. Bylo plno a hudba byla vynikající. Zábava nevázla, tombola byla krásná a hodnotná.

12.3.2016 - Soustředění sboru

V sobotu ráno jsme se všichni sešli na nácvik skladeb, které budeme v dubnu nahrávat na CD. Zpívali jsme až do pozdního odpoledne a bylo na nás vidět, že společně strávený den byl velkým přínosem pro každého z nás.

24.- 26.3.2016 - VELIKONOČNÍ TRIDUUM

Na Zelený čtvrtek a Velký pátek jsme zpívali od 18:00 h a obřady na Bílou sobotu začaly ve 20:30 h.  Letos se vše konalo v kostele Nanebevzetí Panny Marie za podpory zpěvu zdejších farníků.

14.- 16.4.2016 - Nahrávání druhého CD

Právě začínáme točit! Problémy s varhanami jsou snad již za námi díky vynikajícímu varhanáři a také našemu varhaníkovi Ondrovi, který se o ně s láskou stará! Tedy "vyjděme" s Boží pomocí k nové nahrávce, na které uslyšíte především od Jiřího Strejce Missu Lux et Origo a další krásné staroslověnské skladby, něco z pravoslavné liturgie aj.... :-)

Zaplať Pán Bůh! Zadařilo se - JE NAHRÁNO! Teď už jen sestříhat..... a je hotovo!

Nové CD by se mělo "narodit" během června 2016. Již nyní se můžete těšit!

23.4.2016 - Audience u císaře Karla I. rakouského

13:00h - mše svatá, na které zazněla Missa Lux et Origo Jiřího Strejce

 

18:00h - odpolední koncert společně se sborem Bojan a komorním orchestrem FAR MUSICA. Zazněla Beethovenova - Osudová, Mozartovo - Sancta Maria, Laudate Dominum a Agnus Dei z Korunovační mše. Řídil Zdeněk Klauda.

7.5.2016 - Benefiční koncert pro domácí hospic NABLÍZKU

Od 17:00h jsme společně s Maticí staroboleslavskou uspořádali benefiční koncert pro nově vznikající Domácí hospic NABLÍZKU, který bude mít svou působnost i ve Staré Boleslavi a v Brandýse n.Labem. Pozvání přijali významní umělci jako je houslový virtuos Čeněk Pavlík, zpěvák Stanislav Předota a Jan Verner a Pražský trubačský sbor na lesnice a borlice.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit dobré dílo, které může být prospěšné každému z nás. Výtěžek koncertu činí 15.210,-Kč. Díky vám všem!!!

leták domácí hospic.pdf

Beneficni Nablizku A3 plakát.pdf

29.5.2016 - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Od 9:00 hodin jsme doprovázeli mši svatou, při které bylo udílení 1.Svatého přijímání a adorace Nejsvětější svátosti.

10.6.2016 - Noc kostelů

Od 21:00 hodin zazněl koncert při kterém vystoupili i naši hosté - Chrámový sbor sv.Bartoloměje z Kyjí. Koncert se velice zdařil a návštěvnost byla poměrně velká. Děkujeme našim přátelům za krásný zážitek.

26.6.2016 - Rozloučení s P.Michalem Procházkou

V tuto poslední červnovou neděli od 9:00 hodin se naše farnost rozloučila s P.Michalem Procházkou, který odchází do Uhlířských Janovic. Při této mši svaté jsme mu poděkovali za vše, co pro nás dělal, za jeho stálou oporu, za to, že nám vycházel vstříc a důvěřoval nám a byl naším příznivcem. Za pomoc morální, duchovní i fyzickou a finanční. Zároveň jsme mu popřáli, aby v nové farnosti našel hodně skvělých farníků a pomocníků. Také aby ho Panna Maria ochraňovala na jeho cestách a Boží požehnání bylo stále s ním... Díky a zaplať BŮH!

14. a 15.8.2016 - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Nedělní slavnostní mše svatá začala tentokrát již v 9:00 hodin. Jelikož nebyl přítomen náš varhaník, tak se zpívaly skladby à capella, které máme na našem novém CD. V pondělí - v den slavnosti se zpívala Missa Lux et Origo od Jiřího Strejce již s naším varhaníkem Ondřejem.

27. a 28.9.2016 - Svatováclavské slavnosti

Jako již tradičně, slavnosti začaly v předvečer svátku sv.Václava mší svatou, uvítáním relikvie sv.Václava za doprovodu litanií, večerním koncertem a závěrečnými modlitbami.

V den svátku byla od 10:00h mše svatá na náměstí a od 17:00h slavnostní koncert, kde jsme "pokřtili" naše nové CD a zároveň jsme se rozloučili s naším dlouholetým kamarádem a dirigentem Zdeňkem Klaudou, který řídil zdejší Komorní orchestr Far Musica bezmála již 20 let. Díky za jeho spolupráci a pomoc našemu sboru.

14. - 16.10.2016 - Wadowice, Krakow - Lagiewniki

Minulý víkend (14. - 16. října) jsme se, jako již mnozí poutníci v tomto roce, který byl vyhlášen Svatým rokem milosrdenství, vydali do sousedního Polska. Navštívili jsme město Wadowice, kde se roku 1920 narodil Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II. Naším hlavním cílem byl však Krakov-Lagiewniki, kde jsme v bazilice Božího milosrdenství doprovodili odpolední mši svatou a poté pozvali návštěvníky ještě na krátký koncert. Počasí nám přálo, a tak jsme na tomto poutním místě strávili krásný slunečný den, podívali se k hrobu sestry Faustýny a uctili památku Jana Pavla II. v chrámu zdobeném mozaikami, který zde byl na jeho počest vystavěn. Celý den jsme zakončili procházkou nádhernými uličkami večerního Krakova.

Byl to překrásný duchovní zážitek. Snad zdejší posluchače náš zpěv potěšil stejně tak jako nás půvab města Krakova a snad budeme mít brzy znovu příležitost toto starobylé místo navštívit.

21.10.2016 Mše svatá k poctě bl.Karla I.

Od 18 hodin byla sloužena slavnostní mše svatá k poctě bl.Karla I. Celebroval P.Stanislav Přibyl.

19.11.2016 - Svatohubertská mše

Již od 15:30 hodin probíhalo vítání účastníků loveckými signály. Poté od 16:00 hodin byla sloužena mše svatá za doprovodu Loveckého tria JUDr.Petra Vacka, klubu trubačů Zdeňka Kučery a našeho sboru. Celebroval P.Libor Bulín a P.Pavel Porochnavec.

Svatohubertska mse - plakát.doc

20.11.2016 Slavnost Ježíše Krista Krále

Závěr liturgického roku jsme oslavili zpěvem od 9:00 hodin při mši svaté. Celebroval Mons.Karel Herbst.

27.11.2016 - Staročeské roráty

Jako již v loňském roce, tak i letos jsme si mohli poslechnout Staročeské rorátní zpěvy. Text je ve staročeském jazyce.

4.12.2016 - Vyšehrad - Staročeské roráty

Letos poprvé zazněly při mši svaté Staročeské rorátní zpěvy od nás i na Vyšehradě v Praze. Atmosféru umocnilo krásné, slunečné počasí a poté i pozvání na farní kávu. Děkujeme!

17.12.2016 - Vánoční koncert - zámek Brandýs n.Labem

Letos, kromě jiných, zazněly i koledy Evropských národů a tradičně Rybova Česká mše vánoční pod taktovkou nového dirigenta Komorního orchestru Far Musica - Josefa Štefana. Koncerty se konaly od 16 a 19 hodin.

24.12.2016 - Půlnoční mše svatá

Jako každý rok o Půlnoční mši svaté zazněla Rybova Česká mše vánoční v podání Marcely Bílé, Terezy Lieblové, Ondřeje Holuba a Libora Nováka. Na varhany hrál Milan Janoušek.

26.12. - Vánoční koncert Stará Boleslav

Od 16:00 hodin zazněly koledy a Rybova mše "Hej mistře" v podání sborů Bojan a Václav a orchestru Far Musica.

27.12.2016 - Vánoční koncert Kozly

Od 17:00 hodin zazněly koledy a Rybova mše "Hej mistře" v podání našeho sboru a orchestru. Zpívali - Marcela Bílá, Tereza Lieblová, Jakub Kos a Libor Novák. Na varhany hrál Ondřej Valenta.