2017

7.1.2017 - Smolnice

Hned po Novém roce jsme byli pozváni do Smolnice u Loun, kde jsme si společně se sborem Harmonie zazpívali Rybovu Českou mši vánoční.


3.2.2017 - Farní ples

Letos jsme se zúčastnili již desáteho - jubilejního farního plesání v Hlavenci v restauraci "U JELENA". Všichni byli velice spokojeni a těšíme se na příští rok.

4.2.2017 - svatba Praha Jiřího z Poděbrad

Výběrem krásných skladeb byl umocněn svatební obřad v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Mši svatou sloužil a novomanžele oddával P.Jan Houkal, bývalý farář v Brandýse n.Labem.

13. - 15.4.2017 Velikonoční triduum

Letos jsme opět zpěvem doprovodili obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty.

23.4.2017 - svátek Božího milosrdenství

Při této bohoslužbě jsme se "rozloučili" cca na 2 roky s naším kostelem Panny Marie, který nám poskytoval po celých 10 let azyl, kde jsme byli "doma". Kostel čeká rekonstrukce a nejen kostel, ale i varhany. Těšíme se, dá-li Pán Bůh, ho opět otevřeme v plné kráse pro naše věřící a poutníky.

29.4.2017 - Audience u císaře Karla I.

Od 12:30h jsme zpívali na slavnostní mši svaté a poté od 18:00h zazněl koncert, při kterém jste měli možnost slyšet Mozartovu Korunovační mši.

(viz plakátek) Audience pozvanka_CZ.FINAL2.pdf

9.6.2017 - Noc kostelů

Od 21:00 hodin začal koncert k našemu 10ti letému výročí založení sboru v ambitech kostela Panny Marie. Letos obzvláště to mělo skvělou atmosféru, ke které přispělo nádherné počasí, ohně uprostřed ambitů, pohoštění, které bylo připraveno pro návštěvníky koncertu a v neposlední řadě - nasvícení ambitů, za které děkujeme našemu panu proboštovi.

Koncert se zdařil a všichni odešli spokojeni domů.

NK_2017_let_k_A4.docx

11.6.2017 - Benefiční koncert

V neděli od 16:00 hodin zazněl koncert pro domácí hospic "NABLÍZKU" z Lysé nad Labem. K našemu překvapení přišlo hodně lidí, kteří chtěli podpořit dobrou věc. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci dobré věci.

 18.6.2017 - 1.svaté přijímání a slavnost Těla a Krve Páně

Při této příležitosti jsme hráli a zpívali na ranní mši svaté, kterou sloužil P.Ludvík Pfeiffer z Chraritního domova.

17.9.2017 - Louny

V tento příjemný den jsme si připomněli desetileté výročí "snažení" jak našeho, tak Pěveckého sboru Harmonie. Koncert se konal v kostelele Církve československé husitské v Lounech. Vystoupilo na něm několik dalších hostujících a gratulantů. Moc sboru Harmonie děkujeme za jejich dlouholeté přátelství a především přejeme hodně zdaru také jejich skvělému panu dirigentovi Jiřímu Kurkovi. :-)

plakátek Louny A4 - výroční koncert 2017 - posláno.doc

 

28.9.2017 - Národní svatováclavská pouť

V předvečer svátku sv.Václava jsme při příjezdu relikvie zazpívali litanie k našemu českému patronovi a svatováclavskou hymnu. V den svátku jsme zpívali při hlavní mši svaté na náměstí ještě s dalšími hosty. Letošní národní pouť byla neobvyklá tím, že jsme měli tu čest u nás přivítat i sochu Panny Marie fatimské.

7.10.2017 - Svatba na Vyšehradě

Díky našemu panu varhaníkovi Ondrovi jsme si také zazpívali na krásné svatbě na Vyšehradě. :-)

13. - 15.10.2017 - Ústí nad Orlicí, Česká Třebová

Letos poprvé jsme se zúčastnili Festivalu chrámových sborů v Ústí n.Orlicí. Skvělá zkušenost, výborná atmosféra, "utužení" kolektivu, to vše znamenal náš třídenní výlet po krásách Východočeského kraje. V neděli ráno jsme zazpívali při slavení mše svaté v České Třebové a po ní následovalo vřelé přijetí od celé farnosti, za což velice děkujeme.

21.10.2017 - mše svatá k poctě bl.Karla I.

V sobotu na deváté jsme zazpívali při mši svaté k poctě blahoslaveného Karla I. Mši celebroval Mons.P.Stanislav Přibyl a také se jí účastnil pan ministr kultury Daniel Herman

21.10. a 24.10.2017 - návštěva německého sboru z Willich

V sobotu jsme v našem městě přivítali evangelický sbor z Dolního Porýní - Emmaus kantorei Willich. Přichystali jsme pro ně na celý den program - návštěvu kostela sv.Václava, prohlídku zámku, odpolední kávu, přivítání představiteli našeho města a malé pohoštění. Poté jsme večer vyposlechli krásný koncert, při kterém jsme si s nimi zazpívaku 6 skladeb a pak následovala společná večeře v zámecké restauraci - Rychta. Krásný zážitek!!!

V úterý jsme se s nimi opět setkali v Praze na prohlídce Staroměstské radnice a od 18h jsme si společně zazpívali na mši svaté u Panny Marie před Týnem. Potom jsme se s nimi rozloučili a zároveň dostali pozvání k nim. :-)

16. - 21.11.2017 - Amiens, Paříž, Ailly sur Noye

Ve čtvrtek navečer jsme odjeli koncertovat do Francie. Jsme moc rádi, že se nám podařilo díky městu Brandýs n.Labem, které nám poskytlo grant a našim dobrým přátelům vyjednat koncert v Ailly sur Noye v kostele sv.Martina a zpěv při mši svaté v Paříži na velkém poutním místě Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, kde se dne 18.7.1830 se zjevila Panna Maria svaté Kateřině Labouré, Milosrdné sestře sv.Vincence, v době jejího noviciátu v Paříži.

Cesta byla nádherná a přinesla nám nejen kulturní, ale i duchovní zážitek.

10.12.2017 - 2.neděle adventnít - Roráty

V tuto neděli zazněly rorátní zpěvy při mši svaté od 9:00 hodin v kostele sv.Václava.

14. a 26.12.2017 - Vánoční koncerty

Po dva večery jste si mohli přijít poslechnout vánoční hudbu Václava Jana Kopřivy, Jakuba Lokaje a Jakuba Jana Ryby. Koncerty byly provedeny společně s pěveckým sborem Bojan a Komorním  orchestrem FAR MUSICA pod taktovkou Jakuba Pikly.

V_no_n_koncerty_2017-1.pdf