Bazilika svatého Václava

Baziliku sv. Václava postavil kníže Břetislav na památku mučednické smrti knížete Václava, prvního českého světce a patrona země. Románská stavba byla vysvěcena v roce 1046. V románské kryptě baziliky je přechováváno místo martyria, vstup do kostela a místo prvního hrobu, kde byl sv. Václav tři roky po své smrti pohřben. Je to nejstarší poutní místo v Čechách.

Vzácnou památkou je samostatně stojící románská kaple sv. Klimenta s nejstaršími nástěnnými malbami v Čechách.