Postní, velikonoční a svatodušní

Postní, velikonoční a svatodušní

 

Moudrost stůl nám bohatě prostřela

Není větší lásky (antifona ze Zel.čt.)

Kristus příklad pokory

Miserere - žalm 50

Ukřižovaný Kriste - z Pašijí

Stvoření světa - čtení z 1.knihy Mojžíš.

Mojžíšovo kantikum - žalm (Bílá sob.)

Ejhle ti mladí beránci

G.F.Handel - Buď tobě sláva

D.Buxtehude - Aleluja

L.van Beethoven - Aleluja

A.Michna - Aleluja

W.A.Mozart - Aleluja

A.Lotti - Regina Coeli

Kristus vítězí

Misericordias Domini

Veni sancte spiritus

O filii et filie

Exsultet

Pašije podle sv.Marka

K.Jenkins - Stabat Mater - Cantus lacrimosus

                                       Lament

M.Duruflé - Ubi caritas

J.Strejc - Missa Lux et Origo

D.S.Bortňanskij - Cheruvímskaja pjesň 7

J.A.García - Ecce Panis

F.Biebl - Anděl Páně