Sbormistři

 

Motto: "Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On sám bude jednat." Žalm 37,5

 

 

Marie NOHYNKOVÁ (*1962 v Náchodě)

je houslistka a sbormistryně.

Od 5ti let navštěvovala LŠU v Brandýse nad Labem u pana učitela Arnošta Mazala a později u Bohumila Šáry, díky kterému od roku 1977 hraje v komorním orchestru FAR MUSICA pod vedením Zdeňka Klaudy (nejdříve jako hráčka 2.houslí a nyní 1.houslí).

V letech 1977 - 1981 vystudovala Gymnázium v Brandýse nad Labem. Hudba se stala jejím koníčkem od dětského věku.

V letech 1988 - 2003 zpívala v kapelách SATURN Jana Skudříka v Praze a HELIOS Miloslava Havlíčka v Brandýse n.L.

V roce 2007 začala zpívat v Pěveckém sboru BOJAN pod vedením ing.Vojtěcha Vančury, aby se naučila dirigentským "dovednostem a chování".

Téhož roku obnovila činnost Chrámového sboru VÁCLAV ve Staré Boleslavi a stala se jeho sbormistryní.

V roce 2008, 2009 a 2010 absolvovala Akreditovaný kurz pro sbormistry a hudebníky v Pardubicích.

V roce 2013, v hudební režii Františka Macka, se sborem natočila první profilové CD, které má název - OHLÉDNUTÍ.

 

Externí poradce a dirigent

 

 

Zdeněk KLAUDA (*1979)

 

 Od dětství se věnoval skladbě, hře na klavír a na flétnu. Soustavné skladatelské školení získal během studia na Hudebním gymnáziu Jana Nerudy pod vedením prof. Miroslava Kubičky, kde zároveň studoval i hru na flétnu u prof. Vladislava Paulíka a klavír u prof. Dináry Souleimannové.

Po absolutoriu gymnázia (1998/1999) vyměnil flétnu za taktovku a začal studovat obor dirigování u prof. Hynka Farkače. V roce 2005 dokončil svá studia na pražské Akademii múzických umění. Od té doby je ve stálém angažmá v Národním divadle v Praze nejprve jako korepetitor, posléze jako asistent dirigenta. Jako skladatel spolupracuje s americkým nakladatelstvím „Alliance publications, Inc.“

V roce 2008 byl přizván k nastudování Dvořákovy Rusalky v rámci festivalu Salzburger Festspiele. Od té doby je pravidelně zván do prestižních evropských operních domů Bayerische Staatsoper Mnichov, Opera national de Paris či Opera Valencia, kde se v minulých letech podílel na hudebním nastudování s nejlepšími světovými pěvci, sólisty Metropolitní opery a jako asistent spolupracoval mezi jinými s dirigenty jako jsou Franz Welser-Möst, Kyril Petrenko nebo Tomáš Netopil.

 

Externí sbormistr a dirigent

 

František MACEK (*1988 v Kroměříži)

absolvoval varhany ve třídě Ester Moravetzové na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. S vyznamenáním završil své studium v bakalářském oboru Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě Karlově v Praze u Marka Štryncla. Zúčastnil se mnoha soutěží a interpretačních kurzů: Pieter van Dijk, Leo van Doesellar, Theo Jellema (varhany) a Gustav Leonhardt, Bob van Asperen (cembalo a hra continua). Jako sbormistr pravidelně vystupoval s Vyškovským smíšeným pěveckým sborem a Smíšeným pěveckým sborem Svatopluk. V roce 2010 řídil sbor „Schola Romana” při audienci papeže Benedikta XVI. v Basilice sv. Petra ve Vatikánu. V letošním roce pak v přímém přenosu České televize vedl Velký arcidiecézní pěvecký sbor a Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín při oslavách svátku sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

S rostoucími zkušenostmi řízení sboru jeho kroky vedly k samotnému dirigování orchestru, které započal studovat na Konzervatoři Jaroslava Ježka ve třídě Hynka Farkače. V současnosti pokračuje ve studiu dirigování na Akademii múzických umění v Praze. Své znalosti si rozšířil studijní stáží na Státní konzervatoři Nikolaje Rimského-Korsakova v Petrohradě.

V roce 2011 debutoval s Requiem W. A. Mozarta v provedení Komorního orchestru brněnské filharmonie. Od té doby pod jeho taktovkou zazněly orchestry jako Severočeská filharmonie Teplice, Plzeňská filharmonie, Orchestr Severočeského divadla v Ústí, ze zahraničních pak Manchester Camerata, Jenaer Philharmonie, Savaria Symphony Orchestra a  Nederlands Symfonieorkest.

Zúčastnil se dirigentským mistrovských tříd Nicholas Pasqúet (Hoschule für Musik Franz Liszt Weimar), Mark Shanahan (Royal Academy of Music London), Péter Eötvös (Bartók Festival Szombathely). Byl vybrán do prestižní Lucerne Festival Academy, kde pod vedením Bernarda Haitinka dirigoval Lucerne Festival Orchestra. V únoru 2014 se zúčastní mistrovských kurzů Tonhalle-Orchester Zürich pod vedením Davida Zinmana.

 

 

Mladý dirigentský dorost...