CV sboru

 

Chrámový sbor VÁCLAV navázal  ve  Staré Boleslavi na tradici stejnojmenného sboru, založeného při chrámech poutního místa už roku 1860. K jeho sbormistrům patřil i hudební skladatel, rytíř papežského řádu sv. Řehoře Velikého, Josef Cyril Sychra (1859-1935), autor písně „K oltáři Páně“. V roce 2007 se sbor rozhodla obnovit Marie Nohynková, dlouholetá členka komorního orchestru Far Musica v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. V současné době spolupracujeme s vynikajícími varhaníky, Drahoslavem Gricem a mladým studentem Pražské konzervatoře, Lukášem Dvořákem.

Loni sbor oslavil 12 let. Během prvního půl roku prošel menšími změnami v obsazení. Našimi členy jsou hudebníci všech generací. Průměrný věk je 38 let.

Účastníme se především nedělních bohoslužeb k význačným příležitostem a církevním svátkům, mariánských Slavností Palladia, svatováclavských slavností, Audience u císaře Karla I., pořádáme benefiční koncerty pro domácí hospic „NABLÍZKU“ aj. Také vyvíjíme činnost koncertní a to nejen doma, ale i v zahraničí. Po několik let sbor účinkoval v Itálii. V předchozích letech zpíval ve svatoštěpánské katedrále ve Vídni, v Krakově u Božího milosrdenství v Lagiewnikach a také  na poutním místě v Chapelle Notre Dame de la Medaille Miraculeuse v Paříži. V roce 2019 v květnu jsme navštívili Řím a Vatikán. V roce 2021 jsme koncertovali na Moravě, jelikož byla doba covidová a nikam do zahraničí jsme nemohli vycestovat. V tomto roce jsme také vydali v pořadí již třetí CD - Vánoce ve Staré Boleslavi.

V roce 2022 jsme se vydali k našim sousedům na východ - Slovensko. Navštívili jsme Spišskou Novou Ves, Kežmarok, Poprad, Západní Tatry - Oravu.

 

www.sborvaclav.cz

https://www.facebook.com/SborVaclav