Sbormistři

 

Motto: "Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On sám bude jednat." Žalm 37,5

 

 

Marie NOHYNKOVÁ (*1962 v Náchodě)

je houslistka a sbormistryně.

Od 5ti let navštěvovala LŠU v Brandýse nad Labem u pana učitela Arnošta Mazala a později u Bohumila Šáry, díky kterému od roku 1977 hraje v komorním orchestru FAR MUSICA dříve pod vedením Zdeňka Klaudy, nyní Tomáše Stančeka (nejdříve jako hráčka 2.houslí a nyní 1.houslí).

V letech 1977 - 1981 vystudovala Gymnázium v Brandýse nad Labem. Hudba se stala jejím koníčkem od dětského věku.

V letech 1988 - 2003 zpívala v kapelách SATURN Jana Skudříka v Praze a HELIOS Miloslava Havlíčka v Brandýse n.L.

V roce 2007 začala zpívat v Pěveckém sboru BOJAN pod vedením ing.Vojtěcha Vančury, aby se naučila dirigentským "dovednostem a chování".

Téhož roku obnovila činnost Chrámového sboru VÁCLAV ve Staré Boleslavi a stala se jeho sbormistryní.

V roce 2008, 2009 a 2010 absolvovala Akreditovaný kurz pro sbormistry a hudebníky v Pardubicích.

V roce 2013, v hudební režii Františka Macka, se sborem natočila první profilové CD, které má název - OHLÉDNUTÍ,

v roce 2016 pod odborným dohledem MgA.Zdeňka Klaudy, CD - Jiří Strejc - MISSA LUX ET ORIGO a v roce 2021 vánoční CD - VÁNOCE VE STARÉ BOLESLAVI.

 

 

 

Mladý dirigentský dorost...