O sboru - ze současnosti

Chrámový sbor VÁCLAV navázal  ve  Staré Boleslavi na tradici stejnojmenného sboru, založeného při chrámech poutního místa už roku 1860. K jeho sbormistrům patřil i hudební skladatel, rytíř papežského řádu sv. Řehoře Velikého, Josef Cyril Sychra (1859 -1935), autor písně „K oltáři Páně“ a dlouholetý staroboleslavský regenschori Josef Čeněk Klazar (1890 - 1965). V roce 2007 se sbor rozhodla obnovit Marie Nohynková, dlouholetá členka komorního orchestru Far Musica v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. V roce 2011 si ke spolupráci přizvala dávného přítele a kamaráda, dirigenta orchestru FAR MUSICA - MgA. Zdeňka KLAUDU a v roce 2012 Bc. Františka Macka, studenta AMU v Praze.

Letos sbor oslaví již 11 let své činnosti. Během prvního půl roku prošel menšími změnami v obsazení. Našimi členy jsou hudebníci všech generací. Průměrný věk je 38 let.

Účastníme se především nedělních bohoslužeb k význačným příležitostem a církevním svátkům, mariánských Slavností Palladia. Také Dne Matek, které každoročně pořádá Matice staroboleslavská. Zajišťujeme zpěvy při velikonočním triduu, na vánoce, při závěru liturgického roku atd. a to i v okolních farnostech. V druhém roce našeho působení jsme zpívali a hráli při bohoslužbě v Katedrále sv.Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. V roce 2012 jsme se poprvé účastnili Národní svatováclavské pouti při hlavní mši svaté ve Staré Boleslavi a v roce 2013 jsme vydali první CD s názvem OHLÉDNUTÍ a v roce 2016 - Jiří Strejc - MISSA LUX ET ORIGO. Také vyvíjíme činnost koncertní a to nejen doma, ale i v zahraničí. Po několik let sbor vyjížděl do Itálie, kde měl zajištěno několik koncertů, ve Vídni - ve Svatoštěpánské Katedrále a v kostele Nejsvětějšího Vykupitele, v polském Krakově u Božího milosrdenství v Lagiewnikach a loni zpíval na poutním místě v Chapelle Notre Dame de la Medaille Miraculeuse v Paříži.

V současné době sbor tvoří 28 vokalistů. K chrámové muzice patří nejen zpěv a varhany, ale i instrumentální doprovod a muzika jako taková. Kromě smyčců máme také k dispozici dechy. Dvě trubky, pozoun, flétny, ale také bonga, konga a jiné drobné nástroje. Skladby jsou zajímavější nejen pro posluchače, ale i pro samotné hráče a zpěváky. Jen úpravy skladeb jsou o něco složitější. Snažíme se podchytit mladé muzikanty, kteří vycházejí umělecké školy, aby i chrámová muzika se jim líbila a našli v ní tu správnou hodnotu.


Zkoušky máme v pátek od 19.oo do 21.oo hodin v ZUŠ v Brandýse n.Labem a v zimním období v Charitním domově ve St.Boleslavi vedle kostela.
Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo má chuť zpívat nebo hrát a je ochoten této aktivitě pravidelně věnovat kus ze svého času.