O sboru - ze současnosti

Chrámový sbor VÁCLAV navázal  ve  Staré Boleslavi na tradici stejnojmenného sboru, založeného při chrámech poutního místa už roku 1860. K jeho sbormistrům patřil i hudební skladatel, rytíř papežského řádu sv. Řehoře Velikého, Josef Cyril Sychra (1859 -1935), autor písně „K oltáři Páně“ a dlouholetý staroboleslavský regenschori Josef Čeněk Klazar (1890 - 1965). V roce 2007 se sbor rozhodla obnovit Marie Nohynková, dlouholetá členka komorního orchestru Far Musica v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. V roce 2011 si ke spolupráci přizvala dávného přítele a kamaráda, dirigenta orchestru FAR MUSICA - MgA. Zdeňka KLAUDU a v roce 2012 Bc. Františka Macka, studenta AMU v Praze.

Letos sbor oslaví již 13 let své činnosti. Během prvního půl roku prošel menšími změnami v obsazení. Našimi členy jsou hudebníci všech generací. Průměrný věk je 38 let.

Účastníme se především nedělních bohoslužeb k význačným příležitostem a církevním svátkům, mariánských Slavností Palladia. Také Dne Matek, které pořádá Matice staroboleslavská. Zajišťujeme zpěvy při Velikonočním triduu, na Vánoce, při závěru liturgického roku atd. a to i v okolních farnostech. V druhém roce našeho působení jsme zpívali a hráli při bohoslužbě v Katedrále sv.Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. V roce 2012 jsme se poprvé účastnili Národní svatováclavské pouti při hlavní mši svaté ve Staré Boleslavi a v roce 2013 jsme vydali první CD s názvem OHLÉDNUTÍ a v roce 2016 - Jiří Strejc - MISSA LUX ET ORIGO. Také vyvíjíme činnost koncertní a to nejen doma, ale i v zahraničí. Po několik let sbor vyjížděl do Itálie, kde měl zajištěno několik koncertů, ve Vídni - ve Svatoštěpánské Katedrále a v kostele Nejsvětějšího Vykupitele, v polském Krakově u Božího milosrdenství v Lagiewnikach, také na poutním místě v Chapelle Notre Dame de la Medaille Miraculeuse v Paříži a v roce 2019 v Římě a ve Vatikánu.

V současné době sbor tvoří 30 vokalistů. K chrámové muzice patří nejen zpěv a varhany, ale i instrumentální doprovod a muzika jako taková. Kromě smyčců máme také k dispozici dechy. Dvě trubky, pozoun, flétny, ale také bonga, konga a jiné drobné nástroje. Skladby jsou zajímavější nejen pro posluchače, ale i pro samotné hráče a zpěváky. Jen úpravy skladeb jsou o něco složitější. Snažíme se podchytit mladé muzikanty, kteří vycházejí umělecké školy, aby i chrámová muzika se jim líbila a našli v ní tu správnou hodnotu.


Zkoušky máme ve čtvrtek od 19.oo do 21.oo hodin na 1.ZŚ ve Staré Boleslavi do doby, než se otevře kostel Nanebevzetí Panny Marie. Poté se zkoušky přesunou do kostela.
Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo má chuť zpívat nebo hrát a je ochoten této aktivitě pravidelně věnovat kus ze svého času.