CD - OHLÉDNUTÍ

CD - OHLÉDNUTÍ

Naše první vydané CD s názvem OHLÉDNUTÍ:

 

1. Ecce sacerdos magnus - J.Strejc

2. Messe in G - Kyrie - F.Schubert

3. Messe in G - Credo - F.Schubert

4. Offertorium - Moteto - B.Smetana

5. Stabat Mater - Cantus lacrimosus - K.Jenkins

6. Exsultet - A.Gouzes OP

7. Ubi caritas - M.Duruflé

8. Missa pro Patria - Benedictus - J.Klazar

9. Missa pro Patria - Agnus Dei - J.Klazar

10. Mojžíšovo kantikum - G.Desrochers

11. Biblické písně č.4 - A.Dvořák

12. Biblické písně č.6 - A.Dvořák

13. A Mass for Peace - Sanctus - K.Jenkins

14. A Mass for Peace - Agnus Dei - K.Jenkins

15. Svatováclavský chorál - anonym

16. Staroboleslavské Zdrávas - anonym