1.5.2011 Stará Boleslav - Slavnost uložení relikvie - mše

Kyrie, eleison. - Jenkins   

    https://www.youtube.com/watch?v=o2Jx0bCRNKU

Ave Maria - Franck

    https://ww.youtube.com/watch?v=frI41kw_a_s

Sanctus - Jenkins

    https://ww.youtube.com/watch?v=nd88THu-7AI

Benedictus - Jenkins

    https://ww.youtube.com/watch?v=ideZbbRS_oo

Agnus Dei - Jenkins

    https://ww.youtube.com/watch?v=CaFGy6WZ1mc