Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Chrám je jedním z prvních barokních chrámů v Čechách. Byl postaven v roce 1623 italskými staviteli Giovannim Maria Filippim a Giacomem de Vaccani. Je nejznámějším mariánským poutním místem v Čechách. Chrám Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn rozhodnutím a přispěním královny Anny Tyrolské, manželky krále Matyáše II. Velkou část přispěly i české šlechtické katolické rody, které mají v chrámu zasvěcené kaple. Je zde uctíváno Palladium, ochranný obraz země České. Je to relief Panny Marie s Ježíškem z pozlacené korintské mědi. Podle legendy daroval Palladium kněžně Ludmile sv. Metoděj.