2011

25.1.2011 - Pouť brandýské farnosti - kostel Obrácení sv. Pavla

Letos nebyla tak velká zima, jako loňský rok. Kostel byl skoro plný poutníků - i z jiných farností. Bohoslužbu sloužil P.Jan a s ním byl u oltáře i náš staroboleslavský vikář P.Michal. Přesto, že nás nebyl plný počet zpěváků a hudebníků, odvedli jsme "dobrou práci". Samé pochvaly toho byly důkazem. Po mši svaté jsme byli zváni na farní "agapé", což jsme se dozvěděli od ministranta Filipa, že znamená - LÁSKA. Děkujeme za milé pozvání a že jste pro nás s láskou připravili výborné občerstvení.

28.1.2011 - Staroboleslavský farní ples

Skoro celý náš sbor (a nejen on) se sešel na Farním plese, který se konal v Klášterní vinárně ve Staré Boleslavi. Společně jsme prožili krásný večer se skvělou muzikou Funny Dance Band!!! Byla připravena i hodnotná bohatá tombola a každý, kdo si koupil lístek, tak neodešel s prázdnou. I předtačení, které předvedla mladá děvčata - indický tanec - se velice líbil a byl oceněn patřičným potleskem. Také jsme tam oslavili narozeniny našeho varhaníka Ondry, který dostal dort a "šampáňo", narozeniny Terezky a svátek Jarmily. Byl to nádherný večer. Každým rokem je ples čím dál více navštěvován. Doufejme, že se do prostor Klášterní vinárny příští rok vejdeme. 

21.4.2011 - Zelený čtvrtek

Večer od 18.00 hodin jsem zpívali v kostele sv. Václava na slavení mše svaté, která se v tento den slaví na památku utanovéní Eucharistie při Poslední večeři Páně.

23.4.2011 - Bílá sobota

Od 20.30 hodin jsem doprovázeli svým zpěvem sobotní velikonoční vigilii. Za svitu svíček zaznívali texty a žalmy ze Starého zákona. Až na slavné Gloria se kostel rozzářil...

29.4.2011 - Společné setkání na zahrádce

Po náročných zkouškách a generálkách se sborem Bojan a komorním orchestrem Far Musica, jsme se sešli v pátek na zahrádce za kostelem, abychom si v klidu společně popovídali, opekli si buřty a udělali si dobrou "náladu" na nedělní koncerty.

1.5.2011 - Audience u blahoslaveného krále a císaře Karla I. Habsburského

V první den mariánského měsíce a v den beatifikace Jana Pavla II. jsme zpívali při slavení mše svaté od 13.30 hodin, které předsedal J.Exc. Mons. Dr. Fernand Franck, arcibiskup lucemburský. Poté byla v kapli blahoslaveného Karla I. uložena jeho relikvie. Zpívali jsme mši Karla Jenkinse - The Armed Man: A Mass for Peace, možná první svého druhu u nás. Je to téma, které je v dnešní době velice aktuální.

Slavnostní koncert - 16.30 hodin

Spojené sbory Václa a Bojan za doprovodu komorního orchestru Far Musica předvedli W.A.Mozarta - Kyrie in D  a  J.V.H.Voříška - Missa in B - části Sanctus, Benedictus a Agnus Dei.

Jako host vystoupil světový houslista a staroboleslavský rodák - Čeněk Pavlík, který za doprovodu KO Far Musica předvedl Beethovenův koncert D-dur pro housle a orchestr.

Poté následovala první májová pobožnost za doprovodu našeho sboru a varhaníka Ondřeje.

8.5.2011 - Den matek

Jako každým rokem, tak i letos druhou neděli v měsíci máji slavily naše maminky a babičky svůj svátek. Od 16.30 hodin jsme zpívali v kostele Nanebevzetí Panny Marie na koncertě, který byl letos věnován sdružení nevidomých. Koncert byl pořádán Maticí staroboleslavskou a byl zahájen sborem AVE, který je tvořen členy nevidomých. Atmosféra byla úžasná a vřelá...

Koncert ke Dni matek St. Boleslav 8.5.2011.pdf

21.5.2011 - I.Kongres k Božímu milosrdenství Slavkovice

Byli jsme všichni velice potěšeni, že jsme mohli prožít nádherný podvečer s otci Pallotini, kteří nás do Slavkovic pozvali. Také jsme tu potkali mnoho známých ze Staré Boleslavi. Mši svatou celebroval Mons. Vojtěch Cikrle. Celá atmosféra byla ještě umocněna zapadajícím sluncem, úžasným výhledem do dáli a zpěvem skřivánků. Po mši svaté následovalo agapé. Díky všem, kteří se o nás s láskou starali. Domů jsme odjížděli spokojení a nadšení.

27.5.2011 Noc kostelů

V loňském roce byl zahájen projekt - Noc otevřených kostelů a my jsme měli tu čest být jeho součástí. Letos tomu bylo také tak. V 19 hodin jsme začínali zpěvem Biblických písní od Antonína Dvořáka, dále mariánskými písněmi a zakončili jsme Svatováclavským chorálem. Potom jsme přešli do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme koncertně provedli od Karla Jenkinse Mši pro mír - Mass for Peace. Ohlas byl velice pozitivní a mnoho lidí bylo touto moderní mší nadšeno.

 

Noc kostelů 27.5.2011.pdf

18.6.2011 - Vrbno nad Lesy - přátelský koncert

V tento den jsme dostali milé pozvání od pana Jiřího Kurky, se kterým naše sbormistryně navštěvuje Akreditované kurzy sbormistrovství v Pardubicích a jeho sboru Harmonie. Koncert byl hojně navštíven a na závěr jsme spolu v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vrbně nad Lesy, společně zazpívali několik skladeb. Vše se zdařilo k oboustranné spokojenosti. Věříme, že se zase v příštím roce sejdeme u nás - ve Staré Boleslavi. Děkujeme všem za vřelé a milé přijetí a také všem kteří se o nás tak pečlivě starali, abychom netrpěli hlady...

Plakat Vrbno 18.6.2011.doc

Vrbno - z Pressu.JPG

9.6.2011 - Zádušní mše svatá za zemřelého Dr.Otto von Habsburg - Lothringen

Dnes v pravé poledne jsme uctili památku jeho Císařské a Královské Výsosti, prvorozeného syna blahoslaveného císaře a krále Karla I. Habsburského, Otto von Habsburg - Lothringen. Zádušní mši sv. celebroval Mons. Václav Lobkowicz. Kostel se zaplnil do posledního místa vzácnými hosty, vč. rakouského velvyslance s chotí.

Mse za Dr. Ottu von Habsburg.doc

14.8.2011 - Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie a Slavnosti Palladia

Tento tak slavný den jsme zpívali v chrámu Nanebevzetí Panny Marie při hlavní mši svaté v 10 hodin od Adama Václava Michny z Otradovic MISSU III., kterou celebroval Mons.Michael Slavík Th.D., generální vikář.

20.8.2011 - Letní setkání sboristů - grilování

Každý, kdo nebyl právě na dovolené, v zaměstnání nebo neměl jiné povinnosti se zůčastnil letního setkání na farní zahrádce za kostelem Panny Marie. Naplánovali jsme především cestu do Itálie, která je před námi. Také další spolupráci s dirigentem Zdeňkem Klaudou. Především reprízu mše od Adama Václava Michny z Otradovic - MISSA III. Foto ve FOTOGALERII!!!


9.-18.9.2011 - Itálie - GARGANO - jižní Itálie

    Rok uplynul jako voda a již jsme opět na cestě do slunné Itálie do Gargána. Tentokrát nás je více, takže 2 autobusy jsou plné veselých natěšených muzikantů, zpěváků, surfařů i běžných účastníků zájezdu.
    Tato cesta byla organizovaná panem ing. Milošem Englmaierem , který se s naší sbormistryní Maruškou Nohynkovou po celou dobu staral o to, aby vše klapalo. Maruška dozírala na to, aby se dodržoval program zájezdu, v případě potřeby řešila změny s úsměvem a obdivuhodným klidem. Otec Michal spolu s ostatními členy naší farnosti nás provázel modlitbou, za což jim patří velký dík.
    Cesta tam i zpět by vydala na samostatný článek - důležité je, že jsme dojeli tam i zpět všichni zdraví  a v pořádku.
Přivítalo nás teplé moře, celý den slunce a modré nebe, to bylo úžasné. Dětem se nechtělo z vody, trumfovaly se , kdo má lepší úlovek- mušli, klepýtko z kraba či lesklejší kamínek. Stavby z písku - Cheopsova pyramida, Velká čínská zeď, Krychle, mexický klobouk, velryba, dortíky a pod. obdivovali všichni , kdo se procházeli po břehu moře. Toto sladké "nicnedělání" jsem přerušili dvěma koncerty ve Vieste a v Rodi  Garganico. Program byl pestrý. Šporkovo trio spolu s hosty flétnistkou Jitkou Krupičkovou a nadějnou violistkou Martinou Englmaierovou zahrálo několik skladeb s virtuositou a lehkostí sobě vlastní.  Sbor Václav zpíval skladby a písně česky, latinsky a i italsky, což se setkalo s ohlasem u publika. Sóla Vojtěcha Vančury , Terezy Lieblové, Nicole Martinkové, Marcely Bílé a Michala Šestáka byla hodnocena jako excelentní .  Hodnocení celého sboru od pana faráře z Rodi Garganico bylo - andělské zpěvy. V opravdu srdečné atmosféře nám předal dárek - obrázek bl.Jana Pavla II s tím, že se těší na naši návštěvu napřesrok. Výborná zmrzlina v cukrárně italské mecenášky/ na kterou se všichni moc těšili/ ještě umocnila radost z koncertu a je již skoro tradicí.
Výlet lodí , procházka večerním Vieste a večeře U Miqela nezklamaly. Kdo si psal deníček, jistě měl stránky plné zážitků. Vždyť i večery u nás ve Village Orchidea byly plné smíchu, písní s kytarou a dobrého lehkého italského vína. Tak to má o dovolené být.
V dobré náladě jsme odjížděli, v dobré náladě jsme přijeli i přes prudký déšť , který nás doma přivítal. Dobrou náladu jsme neztratili a doufáme, že svým zpěvem ji budeme předávat dál. (Zpravodaj řimskokat.farností Brandýs n.L.-St.Boleslav - říjen 2011)

Plakát Itálie 2011.JPG

28.9.2011 - Svatováclavský koncert s Václavem Hudečkem

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se zaplnil do posledního místečka. Všichni byli plni očekávání, aby viděli a hlavně slyšeli Václava Hudečka, který ve Staré Boleslavi hrál poprvé. Měli jsme tu čest s komorním orchestrem Far Musica (kde hraje několik zpěváků z našeho sboru) si s tak významným, milým a veselým člověkem zahrát Mozartův houslový koncert A-dur. Také oba sbory, Bojan a Václav, společně odvedly dobrý kus "práce". Zaznělo Mozartovo Kyrie in d a z Voříškovy Mše B-dur Sanctus, Benedictus, Agnus Dei a Dona nobis. Celý den nás provázelo slunečné počasí a nezvyklé teplo. Na tento tak vzácný den budeme velice rádi vzpomínat.

Svatováclavský koncert 2011.pdf

21.10.2011 - Slavnostní mše svatá ke cti a památce bl.císaře a krále Karla I.Habsburského

Za přítomnosti členů Modlitební ligy bl.Karla a vzácných hostů zazněla na večerní mši svaté Missa for Peace od Karla Jenkinse. Atmosféra byla slavnostní a velice dobře se nám zpívalo a hrálo. Za projevů chval mnoha zúčastněných jsme se všichni vydali pěšky na zámek do Brandýsa n.Labem, kde při sklenici výborného vína jsme shlédli pár dochovalých snímků bl.krále a císaře Karla a jeho ženy, císařovny Zity. Také jsme navštívili apartmány císařského páru. Vše se odehrávalo v pamětní den jejich svatby.

mse svata bl.Karel-pozvánka.pdf

29.10.2011 - Mše svatá za národ a arcidiecézi

Dnešní slavnou mši svatou celebroval J.Ex.Mons. Dominik Duka OP - aricibiskup pražský. Při této příležitosti zazněla MISSA III. od Adama Václava Michny z Otradovic aj. mariánské písně.

20.11.2011 - Slavnost Ježíše Krista Krále - Nymburk

Dnešní slavnost jsme zpívali v kostele sv.Jiljí v Nymburce, kam jsme dostali milé pozvání od P.Petra Kováče. Zpívání se nám podařilo, přesto, že nás bylo o 7 členů méně.

27.11.2011 - 1.neděle adventní - 150.let založení zpěváckého spolku VÁCLAV, roku 1861

Právě dnes je tomu 150 let, kdy se sešlo několik lidí na stroboleslavském kůru v kostele Nanebevzetí Panny Marie a založilo "zpěvácký spolek VÁCLAV". Dnešní slavnostní mše svatá byla obětována nejen za všechny již zemřelé, ale i za živé členy Chrámového sboru VÁCLAV, kteří tuto tradici zase "oživili". Celou sváteční atmosféru umocnilo ranní slunce a modrá obloha...

4.12.2011 - Adventní koncert Čelákovice

Přesto, že dnešní den začalo silně pršet, přišlo poměrně hodně lidí i s dětmi. Ani náš sbor se nevyhnul problémům, které před koncertem nastaly, ale vše dobře dopadlo díky skvělé partě, kterou náš sbor je. Vše dopadlo na výbornou. Dnes poprvé Ondra hrál na naše nové varhany a několik nových členů mělo premiéru... Paní farářka byla nadšena na výběrem koled a pastorel. Důkazem toho byly i kytice, které jsme na závěr dostali. Na závěr našeho koncertu přišel i Mikuláš a rozdal dětem dárky...

16.12.2011 - Vánoční koncert - zámek Brandýs n.Labem

Dnes večer "praskal ve švech" brandýský zámek. Sešlo se mnoho lidí, tak, jako každým rokem. Hrálo a zpívalo se velice dobře. Náš nový dirigent František Macek, se ujal dirigentské taktovky brilantním způsobem. I děvčata - Marcela a Terezka zazpívala sóla s jemností a lehkostí. Tenor a bas zpívali profesionálové, kteří byli výborní. Také náš dlouholetý kamarád Karel Untermüller zahrál violový koncert vynikajícím způsobem. Celý koncert se zdařil a budeme se těšit na půlnoční mši svatou ve Staré Boleslavi v kostele Nanebevzetí Panny Marie a další vánoční koncert 26.12.2011 od 16hodin.


24.12.2011 - Půlnoční mše svatá

Přesně o půlnoci naši mladí muzikanti ze sboru společně s Ondrou varhaníkem odtroubili fanfáry a začala Rybova Česká mše vánoční. Byl úplně plný kostel a atmosféra byla úžasná. Sólových partů se zhostili Marcela Bílá, Tereza Lieblová, Stanislav Předota a Vojtěch Vančura. Sólo v koledě - V půlnoční hodinu, zazpívala Veronika Janečková. Také díky našemu vikáři P.Michalovi byla mše svatá velice slavnostní...

26.12.2011 - Vánoční koncert ve Staré Boleslavi

Na svátek sv.Štěpána v odpoledních hodinách byl náš mariánský kostel "přeplněn". Tolik lidí se neshromáždilo na žádném koncertě, jako letos. Na začátku zazněly fanfáry v podání Standy, Marka a Ondry - trubačů a Ondřeje varhaníka. Pak následovala Ouvertura D-dur G.F.Telemanna. Pak přišly děti - sbor při našem chrámovém sboru a zazpívaly koledu - Já malý přicházím koledovat. Byl to letos jejich první koncert a nejmladším zpěváčkům jsou 4 roky. Náš sbor na to navázal koledou F.Grubera - Tichá noc se sólem Vendulky a Linkovou Pastorelou, kterou si s námi zazpíval Ivo Michl. Pak zazněly 2 pastorely od J.Klazara v provedení Pěveckého sboru Bojan a poté přišel vynikající violista - dlouholetý kamarád - Karel Untermüller a zahrál od J.K.Vaňhala koncert - Viola concerto in C. Nakonec společnými silami zazněla Rybova Česká mše vánoční a koleda Narodil se Kristus Pán, kterou zpíval celý kostel. Úspěch byl obrovský. Koncert se zdařil a posluchači nás odměnili potleskem ve stoje.