2019

5.1.2019 - JEŽÍŠKOVA VNOUČATA - Benátky nad Jizerou

Dnes jsme udělali radost manželům Věře a Rudolfovi Zahrádkovým z Benátek nad Jizerou. Splnili jsme panu Rudolfovi přání, které projevila jeho paní Věra. Mnoho let zpívala v tamním chrámovém sboru v Benátkách a ještě si přála, aby ji nějaký chrámový sbor zazpíval. Slečna Simona Vítková z Hradce Králového jim tuto možnost zprostředkovala. Nutno podotknout, že manželé byli na Vánoce spolu již 62 let. Bylo to moc milé setkání se všemi, kteří si nás přišli poslechnout. Také děkujeme za vstřícnost paní ředitelce.
 

20.3.2019 - ZPÍVÁME PRO UNICEF - Kralupy nad Vltavou

Ve středu 20. března 2019 od 19. hodin proběhl v kralupském kostele Nanebevzetí Panny Marie jeden z celorepublikových benefičních koncertů na podporu programu UNICEF.
Děkujeme, že jste si přišli poslechnout bohatý repertoár několika pěveckých sborů a podpořit tak dobrou myšlenku. Vystoupil domácí Dvořákův komorní sbor, pražský Komorní sbor Imbus a Chrámový sbor Václav z Brandýsa n. L.
 


8. - 13.5.2019 - VATICANO, ŘÍM

 

   Vatikán – splněný sen

   To, že Chrámový sbor VÁCLAV úspěšně reprezentuje město Brandýs nad Labem-Starou Boleslav i v zahraničí, není žádnou    novinkou. Když však zhruba před rokem vyslovila sbormistryně Marie Nohynková nahlas myšlenku zazpívat si opět v Itálii, ovšem   tentokrát v Římě, nenašel se asi nikdo, kdo by jí toto vnuknutí rozmlouval. Myšlenka byla rozvíjena dál v podobě oslovování lidí, kteří by mohli pomoci s realizací.

Výsledkem jednání bylo něco, o čem se mnohým chrámovým sborům opravdu jen zdá, a to je hudební doprovod při mši v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. S velkým respektem k těmto prostorám jsme si ke spolupráci přizvali i několik členů pěveckého sboru Pro Radost z Lysé nad Labem spolu s dirigentem panem Ladislavem Jánkem. Zpívání v této Bazilice jistě je, a náš sbor na tuto událost tak skutečně nahlíží, splněný sen.

Se stejným nasazením jsme však zpívali i v bazilice Santa Maria Regina Apostolorum. Velmi si vážíme toho, že v publiku seděl náš velvyslanec při Svatém stolci ve Vatikánu pan Mgr. Václav Kolaja s chotí. Jemu a paní JUDr. Zuzaně Válkové, která je vedoucí sekretariátu patří naše velké poděkování za pomoc při zařizování koncertu.

Čas mezi vystoupeními jsme vyplnili toulkami po Římě a Vatikánu a návštěvami monumentů, známých míst a dechberoucích staveb jako je Pantheon, Koloseum, Caracallovy lázně, náměstí Piazza Navona, Andělský hrad a most, Lateránský palác a mnoho dalších. Všichni jsme se vrátili obohaceni o další společné zážitky a mnozí z nás si zády k Fontáně di Trevi hodili minci pravou rukou přes levé rameno, což by mělo být příslibem toho, že se do Říma ještě někdy vrátíme.

Za Chrámový sbor VÁCLAV – Vendula Boháčová

 

15.6.2019 - SMOLNICE

 
    Od 16h jsme společně se sborem Harmonie Louny a PS Pro Radost Lysá n.L. zpívali společný koncert, na kterém zazněla, kromě jiného i
    Pavlicova mše Missa Brevis.
 

18.9.2019 - Radnice dokořán Praha

  
   Staroměstská radnice pořádala již popáté velice úspěšnou akci "Radnice dokořá" a Chrámový sbor Václav byl již podruhé součástí           tohoto programu. S radostí jsme na nabídku vedoucího sektoru Staroměstské radnice pana Balouna zareagovali, nebť v těchto               obnovených prostorách jsme již měli tu čest několikrát zpívat a vždy jsme byli presonálem i publikem velice dobře přijati. O tom svědčí i 
   fakt, že náš koncert na závěr akce byl vyprodán během několika minut. Zní to opravdu neuvěřitelně a my jsme moc rádi, že jsme mohli     zpříjemnit jeden zářijový večer několika desítkám lidí, kteří do kaple přišli.
 
   Vendula Boháčová

 

27.9.2019 - Koncert v předvečer svátku sv.Václava - Brandýs n.Labem

 
   Jelikož letos jsou oba chrámy ve Staré Boleslavi zavřené, národní pouť probíhá trochu jinak. Na koncert v předvečer svátku jsme byli
   pozváni pořadateli. Jsme za to velice vděčni, že můžeme našim zpěvem přispět ke zkrášlení této slavnosti. Poté jsme se všichni vydali v
   průvodu do Staré Boleslavi, kde na náměstí sv.Václava byla odhalena busta papeže Benedicta XVI., jako připomínka na jeho návštěvu.
 

11. - 13.10.2019 - Sudějov

 
   O víkendu jsme se sešli na sudějovské faře, kde jsme nacvičovali nový repertoár. Rádi sem jezdíme a jsme moc rádi, že se takto
   můžeme společně setkávat. :-)
 

19.10.2019 - Lysá nad Labem

 
   Pěvecký sbor Pro Radost uspořádal koncert 19.10. 2019 v 17 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé
   nad Labem. Zazněla mimo jiné Missa Brevis Jiřího Pavlici, v podání 3 sborů a orchestru. Zpíval sbor Pro Radost, Harmonie Louny a
   Chrámový sbor Václav. Hrál orchestr Václav.

 

8.12.2019 - Adventní koncert Čelákovice

 
   Letos jsme si přizvali ke spolupráci Pěvecký sbor Pro Radost z Lysé a komorní orchestr Far Musica. Zazněly jak české, tak evropské
   koledy a pastorely. Na závěr zazněla Missa Brevis Jiřího Pavlici.
 

19.12.2019 - Vánoční koncert Skorkov

 
   Úplně první koncert zazněl ve skorkovském kostele sv.Jana Křtitele. Lidé byli nadšeni a odcházeli vánočně naladěni. Věříme, že se do
   Skorkova příští rok vrátíme.
 

26.12.2019 - Vánoční koncert Kostelec nad Labem

 
   V Kostelci nad Labem jsme také hráli úplně poprvé. Koncert se vydařil a sál informačního centra "praskal ve švech". Byl to pro nás
   krásný zážitek.